Företagsmassage

Att i ett såväl förebyggande som rehabiliterande
syfte ge sin personal möjlighet till massage är en lönsam
investering som företaget får tillbaka i form av
mindre sjukskrivningar och mer effektivitet. Det är mer ekonomiskt att förebygga hälsa än att rehabilitera. Vi hittar en lösning som passar ditt företag!

Kontakta oss om ni vill ha friska, nöjda och lojala medarbetare!Kontakta oss

Address

Västra svedengatan 7

Linköping

58128

Sweden

Email
Telefon