Prehab

Prehab är en tjänst för dig som vill jobba förebyggande och förhindra eventuella skador eller problem i rörelseapparaten. 

Ordet prehab är en en sammanslagning av prevention och rehabilitering. Syftar till förebyggande insatser för att undvika risker som kan leda till skador istället för rehabilitering efter en skada har inträffat. Att arbeta förebyggande är bättre ekonomiskt eftersom insatserna oftast inte behöver vara lika stora som insatserna ofta blir när problematiken vuxit sig större.

Vi förbättrar de egenskaper som är essentiella för att din kropp ska klara av den belastningen den utsätts för i vardagen. Exempelvis stärka upp vissa muskelgrupper, förbättra rörlighet eller andra nödvändiga egenskaper som minskar risken för skada och problem.

Tjänsten är fördelaktig för dig som exempelvis har monotona rörelser i ditt arbete, slutfas av rehabilitering efter skada eller för dig som har en enformig belastning i din träning.

Träningen sker i vår lokal på I-HUSET. Vi har inte tillgång till dusch så planera utefter det!